פעילות החינוך במרכז KLASS מתאפשרת תודות לפעילותם המסורה של מורים ומדריכים, חלקם בשכר וחלקם בהתנדבות, אשר לכולם משותפת האמונה בפוטנציאל של כל ילד וילדה המגיעים למרכז הלמידה:

 

 • מיכל בוחניק – שיעורי בית
 • עדי בוחניק – מדעים
 • חיה בר-טוב – שיעורי בית
 • בנימין גורל – מדעים
 • תמר גפני – אנגלית
 • נאור וילנסקי – מחשבים,חשבון ואנגלית
 • לאה כהן – עברית ושיעורי בית
 • שירה לוין – הוראה מתקנת
 • יעל ממן – חשבון
 • פרידה נוראני – הוראה מתקנת
 • יעקב נימן – מדעים
 • נועה פוגל – עברית