KLASS ממוקם בתוך מרכז כגן לנוער ותקשורת בקטמון ט’, פועל 5 ימים בשבוע בשעות אחר הצהריים במהלך 11 חודשים בשנה.

כמו בשנים קודמות, המרכז נתן השנה מענה לכ – 100 תלמידים המגיעים בין פעם אחת לחמש פעמים בשבוע. למעלה ממחציתם הם תלמידי בי”ס יסודי והשאר הם תלמידי חטיבת ביניים ותיכון.

בנוסף לעזרה בהכנת שיעורי בית, ניתנים שיעורים פרטיים בהיקף של 72 שעות בשבוע במקצועות אנגלית, מתמטיקה, לשון והבנת הנקרא. השנה, כל התלמידים בכתות א’ עד ו’ וכן 24 מתוך הילדים הבוגרים יותר ניצלו את השיעורים הפרטיים.

על מנת לעודד מחויבות והתמדה, התלמידים משלמים סכום הנע בין 12.50 ל- 50.00 ש”ח לשיעור, בהתאם למצב הכלכלי של המשפחה. כ –  81% מהשיעורים ניתנים לילדים ממשפחות שעלו מאתיופיה, והם נמנים על אלה שמשלמים את תעריף המינימום. אחרים מתבקשים להביא אישורים מלשכת הרווחה על מצבם כדי לעזור לנו לקבוע תעריף הולם. השנה רק חמישה תלמידים שילמו את המחיר המלא.

בנוסף לעבודתנו בתוך המרכז, אנחנו שואפים לעזור לתלמידי KLASS להשתתף גם בחוגים אחרים כדי לפתח מיומנויות בתחום הציור, המוסיקה והריקוד.